Foreningen (b)

Foreningen blev stiftet i 1888 af xylograf Rasmus Frederik Hendriksen.
Formålet var dengang som nu at udbrede kendskabet til og skabe interesse for bogens fremstilling og at højne kvaliteten med hensyn til form, funktion, udførelse og æstetik.
Begrebet ‘bog’ opfattes i vid forstand, og ordet ‘boghaandværk’ sigter bredt og beskæftiger sig i høj grad med den industrielt fremstillede bog.