Årets Bedste Bogarbejde

Formålet med udvælgelsen af Årets Bedste Bogarbejde er at skabe opmærksomhed om dansk-producerede bøgers design og tekniske kvaliteter samt at hædre personerne bag. Foreningen har udvalgt det ypperligste boghåndværk hvert år siden 1934. I 2007 blev Den Danske Bogdesignpris tilføjet, da vi oplevede et behov for at kunne give en særlig udmærkelse til de bedste af de bedste.

Udgangspunktet for bedømmelsen er en vurdering af, hvordan bogen forløser de intentioner, der ligger bag det værk, den formidler. Nøglebegreber er funktion, æstetik og teknisk udførelse. Til bogens funktion hører blandt andet læselighed og overskuelighed. Til bogens æstetik hører art direction, skriftvalg og det generelle visuelle udtryk. Til bogens tekniske udførelse hører sats, reproduktion, tryk, papir og indbinding.

Præsentationen af de udvalgte bøger, og tildelingen af årets hæderspriser, sker ved en festlighed i Den Sorte Diamant, hvor årets katalog også udkommer.

Indsend din bog

Komitéen for Årets Bedste Bogarbejde udvælger de mest vellykkede bøger fra det forgangne år, nu 2023. Blandt de cirka 25 bøger, der udvælges, bliver tre bøger præmieret med:
· Den danske Bogdesignpris guld
· Den danske Bogdesignpris sølv
· Den danske Bogdesignpris bronze

Krav til indsendelse; Bogen skal være udgivet i 2023. Bogen skal enten været designet, trykt, indbundet eller udgivet i Danmark.

Hvem kan deltage? Alle forlag, trykkere, bogbindere, grafikere, designere, kunstnere og andre bogskabere kan indsende deres bøger til bedømmelse. Hent indsendelsesblanketen i linket nedenfor for at læse mere om krav til indsendelse, kategorier mv. for henholdsvis de industrielt producerede og de håndindbunde bøger.

Indsendelsesfrist for Årets Bedste Bogarbejde produceret i 2023 er kl. 12.00 fredag 19. januar 2024. Yderligere oplysninger hos Louise Hold Sidenius på louise@sidenius.studio

Download indsendelsesblanket industrielle bøger – Klik her

Download indsendelsesblanket håndindbundne bøger – Klik her

I forbindelse med Årets Bedste Bogarbejde vælges modtagere af den Danske Bogdesignpris. Foreningen kan også uddele forskellige hæderspriser, som bliver givet til personer eller forlag der har ydet en særlig indsats.

Præmieringerne skal ses i forlængelse af det oprindelige formål med foreningen: at udbrede kendskab i offentligheden til det bedste inden for dansk bogproduktion og at skærpe vores sans for grafiske kvaliteter.

 • Den Danske Bogdesignpris

  Den Danske Bogdesignpris bliver uddelt til en fagbog, en skønlitterær bog, en børnebog, et bogomslag og en håndindbunden bog.

 • Diplom

  Foreningens Diplom er indstiftet den 11. december 1980 til påskønnelse af godt bogarbejde. Diplomet tildeles hvert år én eller flere bogteknikkere og bogkunstnere.

 • F. Henriksen medalje

  F. Hendriksen-medaljen tildeles en bogudgiver, der har ydet en særlig indsats ved udgivelsen af flere veludførte bøger. ​Medaljen blev indstiftet den 26. februar 1963 på foreningens 75-års-dag

 • Ærespris

  Forening for Boghaandværks Ærespris tildeles en person, der har betydet meget for bogens udvikling. Æresprisen blev indstiftet den 26. februar 1958 på foreningens 70-års-dag.