Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og skabe interesse for bogens fremstilling og at højne kvaliteten med hensyn til form, funktion, udførelse og æstetik.

 • BOG-HÅND-VÆRK

  Foreningen udgiver årligt BOG-HÅND-VÆRK – tidskrift for bogvenner. Tidskriftet udkommer i forbindelse med Bogforum.

 • Bogvennen 2021

  Felix Rothstein. Billigbog og højkultur – Gyldendals Bekkasinbøger er netop udkommet og bliver distribueret i løbet februar 2022.

Gense den virtuelle prisuddeling ÅBB2020

Foreningens anerkendelser

 • Den Danske Bogdesignpris

  Den Danske Bogdesignpris bliver uddelt til en fagbog, en skønlitterær bog, en børnebog, et bogomslag og en håndindbunden bog.

 • Diplom

  Foreningens Diplom er indstiftet den 11. december 1980 til påskønnelse af godt bogarbejde. Diplomet tildeles hvert år én eller flere bogteknikkere og bogkunstnere.

 • F. Henriksen-medaljen

  F. Hendriksen-medaljen tildeles en bogudgiver, der har ydet en særlig indsats ved udgivelsen af flere veludførte bøger. ​Medaljen blev indstiftet den 26. februar 1963 på foreningens 75-års-dag

 • Æresprisen

  Forening for Boghaandværks Ærespris tildeles en person, der har betydet meget for bogens udvikling. Æresprisen blev indstiftet den 26. februar 1958 på foreningens 70-års-dag.